Program komory

Hlavní cíle pro rok 2012

1. dosažení optimálního vyrovnaného, legislativního a exekutivního stavu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

2. trvalá ochrana zájmů podnikatelů v oblasti sociálního podnikání a dobrého jména Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených,

3. zastupování zájmů zaměstnavatelů osob zdravotně postižených při jednání se státními i mezinárodními orgány a organizacemi zejména v oblasti přípravy, revokace a interpretace evropské a naší legislativy,

4. ve spolupráci  s organizacemi zastupujícími zájmy osob zdravotně postižených hájit i zájmy svých zaměstnanců.

Prostředky a způsoby realizace hlavních cílů:

1. sledování a vyhodnocování vývoje legislativy a ekonomiky v ČR a EU a bezodkladné reagování na nastalé změny,

2. ve spolupráci s poslanci a senátory PČR a dalšími organizacemi se stejným nebo alespoň obdobným zaměřením se podílet na přípravě ústavní stížnosti zejména proti některým ustanovením novel Zákona o zaměstnanosti a Zákoníku práce,

3. připravit podklady pro revokaci nové vyhlášky provádějící novelu Zákona o zaměstnanosti,

4. prostřednictvím webových stránek Komory vést poradenskou činnost pro členy organizace,

5. průběžně získávat nové členy pro Komoru zaměstnavatelů osob zdravotně postižených,

6. o působení Komory informovat včas a v náležitém rozsahu prostřednictvím webových stránek a cestou dalších mediálních prostředků členskou základnu,

7. cestou „Etické komise Komory“ řešit přednesené spory nemateriálního charakteru mezi členy Komory,

8. systematické působení na vytváření příhodných legislativních a materiálních podmínek pro oblast zaměstnávání osob se zdravotním postižením,

9. udržování přiměřených vztahů s orgány a organizacemi zabývajícími se obdobnou problematikou,

10. čestná reprezentace Komory na veřejnosti, zejména před orgány státní moci a v masmédiích,

11. sjednocování a řízení postupu členů Komory v oblasti sociálního podnikání,

12. připravit podle pokynů vedení KZZP další společná setkání se zaměstnavateli zdravotně postižených, situovaná zejména k rozšíření členské základny, výměně zkušeností a řešení společných problémů,

13. vydávání a distribuce časopisu Chráněnky, který bude formou direkt mailingu rozesílán do společností s více jak 25 zaměstnanci se zdravotním postižením