EU / Program komory

Program komory

Hlavní cíle pro rok 2012 1. dosažení optimálního vyrovnaného, legislativního a exekutivního stavu v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, 2. trvalá ochrana zájmů podnikatelů v oblasti sociálního podnikání a dobrého jména Komory zaměstnavatelů zdravotně …

Etický kodex

Etický kodex Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených (dále jen Komory) tvoří souhrn morálních norem, respektovaných členy sdružení nad rámec platných zákonných norem. Nosnou tezí sdružení je myšlenka, že „bez zaměstnavatelů nejsou zaměstnanci …