O nás

PROKLAMACE

V souladu se stanovami občanského sdružení Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených (dále jen Komora) se stanovuje následující Proklamace:

Komoru tvoří výhradně zaměstnavatelé osob zdravotně postižených. Její působnost je celorepubliková.

Cílem činnosti Komory je:

1. zastupování a ochrana zájmů zaměstnavatelů OZP zejména proti tlakuze strany státu a dalších orgánů a institucí,
2. sjednocení postupu podnikatelských subjektů činných v oblasti sociálního podnikání a zaměstnávání OZP,
3. systematické vytváření pozitivních legislativních a realizačních podmínek pro podnikání v oblasti zaměstnávání OZP,
4. odstranění diskriminačních omezení při zaměstnávání OZP.

Prostředky činnosti Komory:

1. ve spolupráci s orgány státní správy a dalšími zájmovými organizacemi se podílet na tvorbě a úpravě obecně závazných norem týkajících se zaměstnávání OZP,
2. vytvoření vazeb a jejich udržení na vrcholné úrovni státní orgány,
3. systematická výměna zkušeností v oblasti zaměstnávání OZP,
4. zajištění oboustranného informačního toku v zájmové oblasti,
5. realizace analytické a prognostické činnosti především v oblasti zaměstnávání OZP,
6. společné působení proti unáhlené a nepromyšlené legislativě v zaměstnavatelské oblasti,
7. udržování vztahů a informačního toku s dalšími subjekty mimo Komoru vyvíjejícími činnost ve stejné nebo příbuzné oblasti,
8. poskytování poradenských služeb pro členy Komory,
9. organizování občanských kampaní a petičních akcí v souladu s cíli sdružení,
10. obrana členů Komory proti očerňování,
11. propagace činnosti a záměrů Komory.

Stanovy KZZP si můžete stáhnout zde