Prováděcí vyhláška k zákonu o zaměstnanosti

Vyhláška č. 390 ze dne 29.listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/vyhlaska_390.pdf