Komentáře komory

TIP BOX

V letošním roce jsem na hrubý nátlak své vlastní manželky navštívil Turecko. Mělo jít o pobytový zájezd v ALÁNII. Zkrátka písečné pláže, teplo, čisté moře, tedy pohoda a bůhví co dalšího. Již po …

Výhrady k prováděcí vyhlášce č.390

Dne 12.12.2011 byla ve Sbírce zákonů publikována v částce 136 i Vyhláška č.390/2011, novelizující vyhlášku č.518/2004 Sb. (dále jen Vyhláška), kterou se provádí Zákon č.435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen Zákon), …

Práce přesčas jen smluvní formou

V souvislosti s úpravou ZP, účinnou od 1.1.2012 se vynořuje i otázka změn v oblasti přiznávání mezd. Zde je nutné mít na zřeteli, že mzda může být zaměstnanci stanovena několika způsoby …

Legislativní dopady

Jak se promítnou nové právní úpravy do praxe?   1. Zrušení daňového zvýhodnění OZP Vliv: významná ztráta motivace zaměstnávat osoby zdravotně postižené 2. Zvýšení minimální mzdy až na 8 600Kč Vliv: snížená …

Jak si Lotrando zařádil v Zákoníku práce

Slavnou postavou východočeských dějin, konkrétně Náchodska, se díky spisovateli Karlu Čapkovi stal loupežník Lotrando. Z historického hlediska je pro naše dějiny však mnohem významnější jeho syn Lotrando mladší. Do posledních let o něm nebylo …