Členové

 

 • MARCELA ADÁMKOVÁ

Zaměstnávám  55 zdravotně postižených osob v pěti trafikách v Praze a pěti terminálech on-line Sazky v řetězcích  společnosti Billa.

Kontakt: m.adam@volny.cz

 • MONT GROUP s.r.o.

Jsme chráněnou dílnou se sídlem v Kosticích okresu Břeclav. V této chvíli již máme vybudováno obchodní zastoupení v Brně a Ostravě a chystáme další. Našimi výrobními programy jsou zámečnické práce a  výroba aromatických visaček a to ne ledajakých.

Vedle reklamní produkce vyrábíme a v síti některých obchodních řetězců také  prodáváme vlastní řadu aromaterapie, pohlcovače pachů či odpuzovače molů a komárů. Naše vůně jsou v potravinářské, certifikované kvalitě a rozhodně přispívají k vyšší kvalitě prostředí, ve kterém žijeme a pracujeme. Zaměstnáváme více než 70 zdravotně postižených spolupracovníků.

Kontakt: www.montgroup.cz

 • PROJEKT INTEGRACE o.p.s

Projekt Integrace o.p.s. je organizace, která pomáhá zdravotně a mentálně postiženým občanům v  jejich resocializaci. Předmětem hlavní činnosti je především  vzdělávání a zaměstnávání těchto osob v chráněných tréninkových dílnách v Praze 10. Mentálně postižení občané v naší společnosti procházejí programem “přechodu k samostatnosti”, díky němuž si osvojují potřebné pracovní a společenské návyky. V současné době organizace zaměstnává více než 30 občanů se zdravotním nebo mentálním postižením.

Kontakt: www.projektintegrace.cz

 • AGENTURA PANCÉŘ, s.r.o

Společnost má převážně charakter bezpečnostní agentury a agentury práce. Její působnost je celorepubliková. Zaměstnává převážně osoby se zdravotním postižením, jejichž poměr na stavu zaměstnanců činí více než 88%. Odběratelům služeb poskytuje náhradní plnění.


Kontakt: www.pancer.cz

 • OZP MANAGEMENT s.r.o

Jsme specializovanou společností na vyhledávání vhodných pracovních pozici a zaměstnávání uchazečů, osob se zdravotním postižením, s ohledem na stupně jejich pracovního omezení. Působíme po celém území České republiky. Vedoucí pracovníci v regionech mají dlouholeté personální zkušenosti při vedení pracovních týmů složených z osob se zdravotním postižením. Spolupracujeme výhradně se společnostmi, které garantují respektování specifických potřeb, tj. vytváření pracovních podmínek, kterou jsou objektivně vyžadovány při zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Kontakt: www.ozpmanagement.cz

 • EPAM DISTRIBUTION s.r.o

Firma EPAM® tibetská medicína s.r.o. spolupracuje s PROJEKTEM INTEGRACE, o.p.s. a zaměstnává osoby se zdravotním postižením, kteří se podílejí na výrobě produktů Epam. Produkty Epam Borise Tichanovského jsou připravovány podle starých tibetských receptur a jejich výroba je soustředěna do chráněných dílen, kde pracuje více jak 30 zaměstnanců. Pro dodržení tradičních tibetských procedur probíhá celý proces výroby ručně, a to od samotného sběru bylin, přes míchání až po konečné balení.

Kontakt: www.epam.eu/cz

 • D.I.SEVEN FACILITY s.r.o.

Kontakt: http: www.disevenfacility.cz

 •  INVALA v.o.s.

Sídlíme v Liberci a nabízíme kompletní vedení účetnictví na našem software. Součástí našich služeb je zpracování všech daní včetně požadovaných příloh. Při uzavírání smlouvy o vedení účetnictví a zpracování daní Vám bude nabídnuta služba vyřizování záležitostí, včetně předávání přiznání a přehledů, na finančním úřadu i u pojišťoven.

Další možností je využití našeho software formou vzdáleného přístupu. Díky této službě můžete průběžně nahlížet do zpracovávaného účetnictví, pořizovat samostatně různé přehledy. Aktivně můžete z našeho software fakturovat, vést pokladnu, sledovat své saldo, odesílat elektronicky příkazy k úhradě, případně načítat elektronické výpisy z banky. Nabízíme také zakládání, třídění a rovnání dokumentů v sídle vaší společnosti, v případě zájmu v prostorách našich kanceláří.

Kontakt: www.invala.cz

 • ESO Security Servis s.r.o.

Bezpečnostní, úklidové a administrativně správní služby Hradec Králové. Spolehlivostí, vysokou odborností a kvalitním výcvikem všech zaměstnanců zaručujeme vysoký kredit nabízených služeb.

Kontakt: www.esosecurity.cz

 •  SIRIUS Servis s.r.o.

Jsme rodinná firma působící na trhu od roku 1994. Naše
hlavní činnost je zaměřena na poskytování úklidových služeb kancelářských
prostor, ostrahu objektů a zpracování mzdové agendy.

Kontakt: www.sirius-servis.cz

 • Pícl Karel – Sanyguard

Kontakt:

 • BONA ASSISTENTIA s.r.o.     

Společnost Bona Assistentia byla založena v roce 2014 a specializuje se na zaměstnávání osob se zdravotním postižením. Snažíme se tak aktivně zlepšovat nelehkou situaci, ve které se mnoho OZP na trhu práce nachází. Věnujeme se především dodávkám profesních oděvů, dále také digitalizaci a přípravě pro archivaci dokumentů. Další služby můžeme poskytnout po dohodě. Jsme schopni se smluvně zavázat, že vám výši částky ročního odběru bude garantovat i pro účely náhradního plnění.

Kontakt: http://bonaassistentia.cz/, info@bonaassistentia.cz

 

 • ASOCIACE PRACOVNÍCH AGENTUR o.s

Jsme nezisková nepolitická profesní organizace sdružující agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help).  APA historicky sdružuje převážně menší agentury práce, jejichž hlavní činností je „krátkodobá dočasná pracovní výpomoc“ a část členů se specializuje na „studentské brigády“.  Ale nejen na ně, další členové APA poskytují plné portfolio služeb agentur práce všem uchazečům o zaměstnání a zájemcům o zaměstnance.

Kontakt: www.apa.cz

 • INO s.r.o

Firma se zabývá především poskytováním služeb v oblasti obchodní a administrativní agendy, dále zajišťuje úklidové služby a práci ve velkoobchodním skladu (outsourcing). V letošním roce začínáme realizovat jednoduchou výrobu a kompletaci školních  a kancelářských potřeb. Poskytujeme svým zákazníkům také náhradní plnění. Společnost INO s.r.o. byla založena 2. 2. 2005 a od roku 2010 zaměstnává zdravotně postižené občany, jejichž počet stále rozšiřuje.  V současnosti zaměstnává 10 osob se zdravotním postižením.

Kontakt: www.ino.cz

 

 • ENVIRA, o. p. s.

ENVIRA, o. p. s. je neziskovou organizací, která od 1. 1. 2014 převzala sociální podnik logo Enviradosud provozovaný Zájmovým sdružením Toulcův dvůr. ENVIRA, o. p. s. je sociálním podnikem, založeným za účelem začleňování znevýhodněných osob na trh práce a do společnosti. Osoby se zdravotním postižením tvoří více než 50% zaměstnanců společnosti. Princip sociálního podniku naplňujeme vytvářením chráněných pracovních míst pro jejich dlouhodobé zaměstnávání.

Sociální podnik ENVIRA, o. p. s. sestává ze čtyř provozů, které plně podporují činnost Střediska ekologické výchovy (SEV) Hl. m. Prahy Toulcův dvůr. Spravuje a udržuje památkově chráněný objekt Toulcova dvora a pozemky, které k němu náleží. Environmentálně odpovědná správa budov a pozemků je jednou z hlavních činností sociálního podniku. Informační centrum slouží návštěvníkům Toulcova dvora, nejen k orientaci v nabídce programu SEV; nabízí jim také aktivity ostatních pražských ekocenter a dalších spřízněných kulturních institucí. Rukodělná dílna je nejnovějším z provozů sociálního podniku. Vyrábí keramiku pro propagaci Toulcova dvora i pro veškeré další zájemce. Zdravá jídelna je čtvrtým provozem, obsluhuje nejen zaměstnance a návštěvníky Toulcova dvora, ale také řadu mateřských škol, klubů i firemních akcí.

Kontakt: www.toulcuvdvur.cz

 • AB FACILITY SERVICES s. r. o.,

Společnost AB Facility Services s. r. o., založená v roce 2009, nabízí svým klientům technickou správu budov, úklid vnitřních i venkovních prostor, dispečink, ostrahu majetku a osob, montáže a revize elektrických zařízení a údržbu zeleně. Dále také poskytuje poradenství v oblasti úspor a energií. Při poskytování služeb využívá tzv. integrovaného facility managementu, kdy je klientovi nabídnuta efektivní služba správy celých objektů a širokého spektra činností v jedné zakázce. Ve společnosti je zaměstnáno více jak 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením po celé České republice.

kontakt: www.abfacility.cz

 • ATALIAN Servis CZ s.r.o.

Společnost ATALIAN Servis CZ  s. r. o., založená v roce 2010, nabízí svým klientům technickou správu budov, úklid vnitřních i venkovních prostor, dispečink, ostrahu majetku a osob, montáže a revize elektrických zařízení a údržbu zeleně. Dále také poskytuje poradenství v oblasti úspor a energií. Při poskytování služeb využívá tzv. integrovaného facility managementu, kdy je klientovi nabídnuta efektivní služba správy celých objektů a širokého spektra činností v jedné zakázce. Ve společnosti je zaměstnáno více jak 80 % zaměstnanců se zdravotním postižením po celé České republice.

Kontakt www.atalian.cz

 • M2C Logistic s.r.o.

 • REXON SECURITY s.r.o.

 • EMERGE , a.s.

 • Komplexní služby věřitelům s.r.o.

 • Hlídací a úklidová agentura s.r.o.

 • PONS servis s.r.o.

 • MOBA Security s.r.o.

 • WAKKENHAT FIN-SECURITY s.r.o.- koncern

 • CORA PLUS s.r.o.

 • FO Píclová Ivana