Vyhlášení soutěže Stejná šance

Začíná 5. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2012, prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tak aktivně přispívají k jejich začleňování do společnosti.

Občanské sdružení Rytmus prostřednictvím soutěže Stejná šance oceňuje firmy, které se přihlásily ke konceptu společenské odpovědnosti firem tím, že lidem s postižením dávají šanci získat práci na otevřeném pracovním trhu. Cílem soutěže je podpořit firmy, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, poskytnout jim veřejné uznání a prostřednictvím příkladů jejich dobré praxe motivovat ostatní firmy, aby osoby se znevýhodněním zaměstnávaly.

Sběr nominací do soutěže začíná 15. února a potrvá do 31. března 2012. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhne v polovině května 2012 v jednotlivých krajích.

Více se dozvíte na httpwww.nrzp.cz/aktualne/pozvanky-a-oznameni.html://