Pomlouvačná kampaň o náhradním plnění

Opatření přijatá v novele Zákona o zaměstnanosti začínají působit. Bohužel, někdy negativně. Příkladem nám může být pomlouvačná kampaň o poskytování náhradního plnění, zaměřená proti občanským sdružením. Jde o ustanovení § 81, odst.2, písmeno b) ZoZ. Řada, zejména velkých zaměstnavatelů, začala již koncem loňského roku bojovat o dodávky náhradního plnění pro letošní rok. Do boje vytáhli nejen jako první, proti tomu nelze nic namítat, ale mnohdy jako „podpásoví bojovníci“. Mám na mysli tvrzení, které rozšiřují velké obchodní společnosti, jenž ve své propagaci sama sebe označují za jediné oprávněné poskytovat odběrateli náhradní plnění. Využívají přitom neznalosti malých a středních zaměstnavatelů OZP, kterými jsou i ona zmíněná občanská sdružení, různé charity, občanská prospěšná sdružení apod. Potažmo se jedná i o útok na církve… Podívejme se však, co je podstatou:

V  ZoZ znělo původně ustanovení § 81, odst. 2, písmeno b) dávající možnost náhradního plnění i jiným způsobem, než zaměstnáváním OZP v pracovním poměru , nebo odvodem do státního rozpočtu a to : odebíráním výrobků nebo služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50% zaměstnanců, kteří jsou osobami se zdravotním postižením, nebo zadáváním zakázek těmto zaměstnavatelům nebo odebíráním výrobků nebo služeb chráněných pracovních dílen provozovaných občanským sdružením, státem registrovanou církví … Po novele zákona zůstala platit, mimo závěru věty, jen úvodní, podtržené ustanovení. A jaký je důsledek ? Téměř žádný, snad jen slovní:

1. ke  škrtu chráněných pracovních dílen došlo jen proto, že od 1.1.2012 žádné nejsou a „rozpadly“ se na´chráněná pracovní místa,

2. není třeba vyjmenovávat všechny zaměstnavatelské subjekty, protože pojem „zaměstnavatel“ je v sobě zahrnuje.

Z uvedeného lze vyvodit jediný závěr, že vy všichni, kteří zaměstnáváte více než 50% OZP
jste zaměstnavateli a bez ohledu na skutečnost, že v novele byla část věty o náhradním plnění vypuštěna, máte nárok, za splnění zákonných podmínek, poskytnout toto plnění svým odběratelům. Nenechte se proto zastrašit kampaní některých zaměstnavatelů, „že jedině oni jsou ti správní poskytovatelé náhradního plnění“.

 JUDr. Ladislav Valenta