Konverzace mezi členem KZZP a hejtmanem Libereckého kraje

Toto je konverzace mezi členem KZZP a hejtmanem Libereckého kraje. Z obavy před sankcemi se člen KZZP nepodepsal. Text není stylisticky upraven, jen proloženě je text člena KZZP, ostatní je odpověď hejtmana. KZZP ponechává závěry na čtenáři.

 

Vážený pane hejtmane,

 

opakovaně upozorňujete na nekalé jednání firem ohledně testování svých zaměstnanců cestou veřejných testovacích center. Dovoluji si Vás tedy se zeptat, jak máme jinak technicky provést vládou nařízené testování zaměstnanců v naší firmě když jsme zaměstnavateli více než 50 osob (z 98% OZP). Provozujeme bezpečnostní agenturu. Naši zaměstnanci pracují ve 12 hodinových směnách, vždy po jednom na samostatném pracovišti, kde se střídají ve směnách, různě po továrnách v libereckém okrese. Tito zaměstnanci dojíždějí na své směny z různých lokalit svého bydliště (Cvikov, Frýdlant, Nové Město p.S., Jablonec, Liberec apod.) Na jednom pracovišti se střídá v denních a nočních směnách cca 8 – 12 osob, ovšem v práci je vždy jen jeden z nich. Vždy je jeden v práci a ostatní čekají, až dle rozpisu služeb přijdou na řadu.

 

Tím pádem nejsme schopni řešit testování cestou pozvaného lékaře – nikdy se nám nesejdou všichni zaměstnanci v jednu chvíli na jednom místě. Ani kvůli termínu testu nepřijedou ze vzdáleného bydliště na test. Též nám situaci neřeší testování přímo ve firmách ve kterých pracujeme, protože testují 1x týdně všechny své zaměstnance a našeho, který tam zrovna je, ovšem z 10 osob na tom místě sloužících je tam v jedné chvíli pouze ten jeden.

 

Od Vás jsme se přes média opakovaně dozvěděli, že bychom neměli využívat veřejných testovacích center. Naši lidé jsou z kategorie lidí, kdy není možné je vybavit samotesty a spoléhat na věrohodné provedení testů. 

 

Navíc podle posledních informací jsou “samotesty” z hlediska následné kontroly Krajskou hygienickou stanicí ( či jinou institucí) jako nedostatečné. Tedy pro svou kontrolu si můžeme dělat co chceme, ale pro účely splnění podmínky testování zaměstnanců po 15.3.2021 dle nařízení vlády ze dne 1.3.2021, resp. 5.3.2021  je “samotest” nedostačující.

 

Prosím o Vaši radu, jak tedy máme plnit nařízení vlády o povinných testech zaměstnanců a při tom Vám neblokovat Vámi hájená veřejná testovací centra. Radu prosím odešlete zpět na tento e-mail, těšíme se, že se dozvíme, jak to dělat správně, když to podle vás, děláme špatně.

S přátelským pozdravem, zaměstnavatel 100 osob.

 

 

Vážený pane,

skutečně si myslím, že ve stávající situaci by veřejná testovací centra měla hlavně sloužit pro širokou veřejnost, která nedochází do zaměstnání. A své zaměstnance by měly (v co největší možné míře) testovat, firmy samy. Chtěl bych Vás požádat o pochopení v téhle věci zejména proto, že extrémně zaplněné nemocnice v kraji už opravdu není možné zatěžovat dalšími povinnostmi (v tomto případě testováním), které, jak víte, uložil stát, ne kraj.

 

My na krajském úřadě jsme s testováním sami začali už před třemi týdny. Dokázali jsme to zorganizovat za dva dny. Ačkoliv uznávám, že testovat zaměstnance, kteří většinově (také ne všichni…) mají jedno místo výkonu práce je snazší a v případě podnikání, které máte Vy, je to, značně komplikovanější. Ale nemyslím si, že neřešitelné.

 

Bohužel nemám žádná zázračná doporučení. Jako řešení vidím Vámi zmiňované samotesty (Skutečně by je Vaši zaměstnanci sami neprováděli? Tak málo jim důvěřujete, přestože jsou zaměstnaní v bezpečnostní agentuře? Není to také jejich vlastní zájem, zájem o jejich zdraví, zdraví jejich rodin, kolegů atd.?), nebo případně zvolit řešení po konzultaci s Krajskou hygienickou stanicí, abyste naplnili nařízení vlády – a přitom to zásadně nenarušilo chod Vaší firmy. Určitě nejste jediná společnost, která má zaměstnance rozptýlené po celém kraji. Zásadní je podle mě vůle hledat řešení, i když velmi dobře vím, že jsou s tím spojené i organizační těžkosti a náklady. Snad se mnou ale budete souhlasit, že v době, kdy zažíváme zatím asi nejsilnější vlnu epidemie bychom každý měli přispět svým dílem k jejímu překonání. Spíš než vypočítávat důvody, proč testování zrovna „u nás“ nejde dost dobře zajistit.

 

Rád bych dodal, že Liberecký kraj jen nečeká, že „se něco stane“. Proto nyní pomáhá s přípravou velkého testovacího centra přímo v centru Liberce, které bude provozovat zdejší Český červený kříž.

 

Děláme maximum pro to, aby mohlo být otevřeno od počátku příštího týdne.

 

 Poněkud mě překvapuje, že když mi píšete o tak důležité věci, nechcete se sám podepsat.

 

Přeji Vám všechno dobré a hodně úspěchů!

S pozdravem

Martin Půta

Martin Půta       
hejtman Libereckého kraje

 

 

Vážený pane hejtmane,

velmi Vám děkuji za Váš čas, který jste strávil odpovědí anonymnímu tazateli. Bohužel žijeme v době, kdy ten, kdo se ptá na konkrétní věc, kterou navíc nelze plnit dle nejvyšších představitelů moci, jakým jste i Vy, je rozhodně lepší na první dobrou nepřiznat, kdo vlastně přesně jsem. 

 

 

Mohu Vám jen prozradit, abyste neměl dojem přílišné anonymity, že moje firma je členem KZZP (Komora zaměstnavatelů zdravotně postižených), jde o sdružení zaměstnavatelů hájících podobné zájmy, (https://www.kzzp.cz/), otázky které Vám kladu jsou pod bedlivým dohledem jak prezidenta komory, pana JUDr. Valenty, tak v hlubokém očekávání dalších cca 80 majitelů firem v naší Komoře (celkem asi 3000 zaměstnaných osob).

 

Já svou firmu (s.r.o.) provozuji již 15 let na území libereckého kraje, solidně, spolehlivě, a jsme zaměstnavateli stabilně mezi 70 až 110 zaměstnanci OZP..

 

Nyní bych si dovolil k Vaší odpovědi:

 

Vlastně jste mi neodpověděl. Jako zkušený politik jste napsal mnoho vět prakticky bez přímé odpovědi na mou otázku. Situaci s provozem naší společnosti jsem Vám velmi podrobně a výmluvně popsal, a věřte mi, že bych si Vás začal vážit, pokud by Vaše odpověď zněla takto: ano, hlásal jsem že je potřeba nezatěžovat firemními zaměstnanci veřejná testovací místa, nicméně chápu, že jsou firmy, jejichž struktura nedovoluje tuto situaci řešit jinak a proto souhlasím, aby ve výjimečných případech, jako je případ Vaší společnosti, zaměstnanci využívali služeb veřejných center. Nakonec svými odvody přispíváte k rozpočtu kraje… 

 

Vaše odpověď, pane hejtmane, bohužel, byla koncipována v duchu 80. let minulého století z prostředí fabrických referentů – nástěnkářů, bez praktického využití. Je mi to líto.

 

K vaší narážce na důvěru k zaměstnancům: všeobecnou nedůvěru ve společnosti generují v současné době především politici, nejvíce ti, kteří jsou u moci. Nebo ti, kteří jsou u moci i přes soudní kausy… Já svým lidem důvěřuji, jsou prověření a spolehliví, nicméně je zde otázka následných kontrol ze strany kontrolních orgánů ustanovených elitou vládní  moci. Nejspíše to budou KHS – a ti by asi ne zcela správně pochopili právě Vaše doporučení!!! Mimochodem například v Magně, kde tímto způsobem testovali, již k pokutě došlo. Jen pro Vaši informaci. Samotná Krajská Hygienická Správa (KHS) jednoznačně určila testování samotesty pod dohledem odpovědné osoby. Bohužel nevysvětlili, co to pr účely dohledu testování je odpovědná osoba. Nicméně pokud bude muset být přítomna, jak to asi máme provádět? To znamená 2x denně každý den objet všechny provozy kde zaměstnanci jsou aby došlo k postupnému protestování všech zaměstnanců? Včetně sobot a nedělí? Jednou ve dne a jednou v noci? Ani tak by se to nedalo v termínu 1x za 7 dnů zvládnout – někteří nechodí do práce ani častěji nežli jednou za týden. Jsou to zkrátka invalidé.  

 

Vážený pane hejtmane, budu si velice vážit Vaší konstruktivní odpovědi, v opačném případě, tedy v případě že byste mi odpověděl opět tak jako napoprvé, šetřete svůj čas na plnění jiných úkolů, například tvorbě programu k blížícím se volbám…

 

S přátelským pozdravem zaměstnavatel a odvodce peněz na chod Vašeho aparátu.

 

V testovacích centrech jsou volné termíny. Hodnotit váš email ve vašem stylu nebudu, souhlasím s vámi, že je to ztráta času, odpověděl jste si sám, vršení slov v odpovědi anonymovi nedává smysl. MP