Konference Sociální podnikání – současná praxe a vyhlídky

Integrační sociální podnik ENVIRA, o. p. s. Vás zve na konferenci zaměřenou na sociální podnikání. Konference je určena odborníkům i veřejnosti, jejím smyslem je prohloubit povědomí veřejnosti  o praxi sociálního podnikání v ČR, o legislativě týkající se sociálních podniků a o možnostech podpory ze strany Úřadu práce. Své zkušenosti budou prezentovat jednotlivé sociální podniky.

Konference je završením přednáškového cyklu „Za duševním zdravím na Toulcův dvůr“, který představoval přístup k duševně nemocným po jednotlivých onemocněních. Na závěrečné konferenci se zaměříme na zaměstnávání nejen duševně nemocných. Představíme organizace, které se zaměstnávání osob se zdravotním postižením věnují. Jak vybírají vhodné zaměstnance? Z čeho zaměstnávání financují? Jak dlouhé zaměstnání nabízejí a co zaměstnavatelé dělají pro to, aby pracovní místa udrželi a rozšiřovali?

Na konferenci vystoupí zástupci ze státní správy a zástupci jednotlivých sociálních podniků.

Datum konání konference: 22. 10. 2015, registrace od 9:00.

Časový harmonogram konference a registrace na:

http://www.toulcuvdvur.cz/details/3108989-konference-socialni-podnikani-soucasna-praxe-a-vyhlidky/