Členství v KZZP přináší:

 1. Otevřené, průběžné informace k zaměstnávání OZP a OZZ
 2. Možnost vyjádřit se v rámci KZZP k navrhované legislativě před jejím přijetím
 3. Všeobecné informace k zaměstnávání
 4. Možnost anonymně protestovat pod hlavičkou KZZP, proti návrhům státní správy
 5. Možnost anonymně vznášet individuální dotazy na státní správu cestou KZZP
 6. Pomoc při námitkách nebo odvolacím řízení firmy proti postupu státní správy
 7. Pomoc zaměstnancům vašich firem v námitkovém řízení ČSSZ
 8. Podpora zaměstnavatelů při kontrolách orgánů statní správy
 9. Pomoc při interpelaci zákonů a jiných norem
 10. Výměnu zkušeností ze zaměstnávání OZP a OZZ
 11. Informace ze spolupráce s dalšími zaměstnavatelskými sdruženími (NRZP, AZZP, TESSEA, APA, ASBS, USBS, ČKBS, KPKB atd.)
 12. Možnost spolupráce s ostatními členskými organizacemi zejména v oblasti poptávky zaměstnanců, na něž jsou kladeny specifické požadavky

Připravujeme:

Propagaci činnosti členských zaměstnavatelů OZP na webových stránkách KZZP