Žádáme ministerstva o vyjasnění zákonů

Protože nová, a sem tam bohužel nekompatibilní, legislativa v zaměstnávání OZP není jasná nejen zaměstnavatelům, ale ani mnoha úředníkům, naše Komora se obrátila na zodpovědná ministerstva s žádostmi o vysvětlení některých nesrovnalostí.

 

Otevřený dopis Ministerstvu zdravotnictví ČR ve věci nejasných hygienických kontrol

V souvislosti s novelou Zákona o zaměstnanosti je nutné od 1.1.2012 žádat u poboček Úřadu práce o zřízení (vymezení) chráněných pracovních míst pro osoby zdravotně postižené. Proces zřízení (vymezení) těchto chráněných pracovních míst je završen uzavřením Dohody mezi zaměstnavatelem a Úřadem práce. Úřad práce si však jako podmínku, nemající sice oporu v zákoně, leč podmíněnou neuzavřením zmíněné Dohody, stanovil požadavek, že cituji: „ hygienik by se měl vyjádřit 1) k prostorám, zda jsou vhodné pro zaměstnávání osob zdravotně postižených a 2) kolik osob zdravotně postižených maximálně může v těchto prostorách pracovat.“

Tento požadavek byl konzultován s pracovišti hygienické služby, ale s odmítavým stanoviskem, protože povinnost vyjadřovat se pouze k jedné skupině zaměstnanců, není-li předmětem např. kolaudačního řízení, nebo změny charakteru užívání prostor apod. hygienickým stanicím podle zákona nepřísluší. Shodli jsme se ale na tom, že příslušným by v tomto případě byl patrně lékař závodní preventivní péče.

Vzhledem k tomu, že požadavek ze strany Úřadu práce trvá a z něj vyplývající neuzavření předmětných Dohod by mělo za následek propuštění několika tisíc zdravotně postižených osob, žádáme jménem Komory zaměstnavatelů zdravotně postižených osob o zaujetí stanoviska k tomuto problému.

V Praze dne 14.2.2012