Aktuality

Konverzace mezi členem KZZP a hejtmanem Libereckého kraje

Toto je konverzace mezi členem KZZP a hejtmanem Libereckého kraje. Z obavy před sankcemi se člen KZZP nepodepsal. Text není stylisticky upraven, jen proloženě je text člena KZZP, ostatní je odpověď hejtmana. …

Konference Sociální podnikání – současná praxe a vyhlídky

Integrační sociální podnik ENVIRA, o. p. s. Vás zve na konferenci zaměřenou na sociální podnikání. Konference je určena odborníkům i veřejnosti, jejím smyslem je prohloubit povědomí veřejnosti  o praxi sociálního podnikání …

Otazníky kolem žádostí o chráněná pracovní místa

Zahrnujete nás dotazy o problémech s chráněnými pracovními místy, které způsobuje aplikace nové legislativy do praxe. Zformulovali jsme proto všechny nejasné aspekty tohoto tématu a zaslali ho na MPSV. Jistě vás …

Nejasnosti v posuzování nelegálního zaměstnávání

Postihovat nelegální zaměstnávání je jistě správné, ale nová legislativa, kerá chce oddělit zrno od plev, je nejen nejasná, ale vnáší do této problematiky zmatky. Jako jejich ukázku vám nabízíme dopis  JUDr. Bořivoje …

Co zjistil Státní úřad inspekce práce při svých kontrolách?

Státní úřad inspekce práce zaevidoval v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku celkem 7 180 kontrol u zaměstnavatelů. Inspektoři v tomto období uložili 677 pokut v celkové výši téměř 30 milionů Kč. …

Všechno o vymezení chráněného místa

1. Na vymezení chráněného pracovního místa (CHPM) není žadateli Úřadem práce poskytován  příspěvek. CHPM se vymezuje ve vazbě na : • příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů CHPM, • příspěvek na podporu zaměstnávání osob …

Jsou nutné bezhotovostní výplaty handicapovaným zaměstnancům?

Nedávno jsme oslovili MPSV s dotazem na vyjasnění nesrovnalostí ohledně způsobu vyplácení mezd zdravotně postiženým zaměstnancům. Nabízíme vám odpověď ministerstva.   Dotaz KZZP na MPSV na způsob vyplácení mezd V souvislosti s novelou Zákona …

Vyhlášení soutěže Stejná šance

Začíná 5. ročník soutěže Stejná šance – Zaměstnavatel 2012, prestižní soutěž zaměstnavatelů, kteří lidem se znevýhodněním dávají na otevřeném pracovním trhu stejnou šanci jako ostatním a tak aktivně přispívají k jejich …

Žádáme ministerstva o vyjasnění zákonů

Protože nová, a sem tam bohužel nekompatibilní, legislativa v zaměstnávání OZP není jasná nejen zaměstnavatelům, ale ani mnoha úředníkům, naše Komora se obrátila na zodpovědná ministerstva s žádostmi o vysvětlení některých nesrovnalostí.   …

Pomlouvačná kampaň o náhradním plnění

Opatření přijatá v novele Zákona o zaměstnanosti začínají působit. Bohužel, někdy negativně. Příkladem nám může být pomlouvačná kampaň o poskytování náhradního plnění, zaměřená proti občanským sdružením. Jde o ustanovení § 81, odst.2, …