Návrhované změny

Co KZZP navrhuje změnit v legislativě

 K Zákonu o zaměstnanosti: 1)   V § 66, ve větě třetí, zrušit připojený dodatek znějící: … anebo je osobou se zdravotním postižením… Odůvodnění: Zákaz agenturního zaměstnávání osob se zdravotním postižením nebyl předkladatelem dostatečně …