Aktuální legislativa

Prováděcí vyhláška k zákonu o zaměstnanosti

Vyhláška č. 390 ze dne 29.listopadu 2011, kterou se mění vyhláška č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/vyhlaska_390.pdf

Novela zákona o zaměstnanosti

Zákon č. 367 ze dne  6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_367_2011.pdf  

Novela Zákoníku práce

Zákon č.365 ze dne 6.listopadu 2011, kterým se  aktualizuje zákon č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce) s účinností od 1. ledna 2012 http://www.mpsv.cz/files/clanky/11911/zakon_365_2011.pdf

Nařízení komise (ES)č.800/2008

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem …